AGROTIM Sp. z o.o. Sp. K.
Autoryzowany diler Kubota

NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA
Niniejsza witryna internetowa Kubota Corporation ("Witryna internetowa") jest prowadzona, obsługiwana i utrzymywana przez Kubota Corporation ("Kubota") lub jej spółki zależne. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania ("Warunki"); korzystanie z Witryny Kubota oznacza akceptację i zgodę na te warunki.

Kubota może zmienić Warunki bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik ponowi odpowiedzialność za odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszej informacji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny internetowej dla zapoznania się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu. Witryna zawiera linki do innych stron internetowych Kubota, jej spółek zależnych oraz firm współpracujących z Kubota na podstawie umów dilerskich. Należy pamiętać, że korzystanie z którejkolwiek z tych stron internetowych oznacza akceptację i zgodę na warunki korzystania z poszczególnych stron internetowych.

**Zabronione postępowanie **
Korzystając z Witryny internetowej użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od:
Naruszania jakichkolwiek praw, przepisów lub rozporządzeń
Popełniania lub współudziału w czynach przestępczych.
Angażowania się w działania, które mogą spowodować jakąkolwiek niekorzyść, stratę lub szkodę dla Kubota lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Naruszania przepisów prawa, takich jak prawa własności lub prywatności, ani też zniesławiania Kubota lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Angażowania się w działania, które naruszają standardy porządku publicznego i przyzwoitości.
Wgrywania, używania, dystrybucji lub dostarczania w jakikolwiek sposób oprogramowania lub danych, takich jak wirusy komputerowe, w celu uszkodzenia Strony internetowej, serwerów, komputerów lub jakiejkolwiek innej własności Kubota i jakiejkolwiek osoby trzeciej.
Używania adresu e-mail innej osoby z zamiarem wprowadzenia w błąd Kubota lub osoby trzeciej.
Wszelkich innych działań, które Kubota uzna za niewłaściwe.

Strony internetowe osób trzecich połączone z Witryną lub dostępne z Witryny ("Strona(y) powiązana(e)") są niezależnie obsługiwane i utrzymywane przez te osoby trzecie i nie znajdują się pod kontrolą Kubota. Korzystanie ze Strony powiązanej podlega warunkom określonym przez operatora każdej ze Stron powiązanych. Kubota nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej ze Stron powiązanych. W żadnym wypadku Kubota nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w związku z dostępem lub korzystaniem ze Stron powiązanych.

Nic, co znajduje się w Witrynie, nie może być interpretowane jako rekomendacja i/lub poparcie przez Kubota zawartości Stron połączonych lub produktów i/lub usług pojawiających się i/lub świadczonych za pośrednictwem takich Stron powiązanych. Żadne treści w niej zawarte nie mogą być uważane za partnerstwo lub podobny związek między operatorami powiązanych stron i Kubota.

**Informacje dostarczane przez użytkowników **
W przypadku wysłania wszelkich komentarzy, pytań, informacji, propozycji, pomysłów, itp. ("Komentarze") do Kubota, Kubota uzna, że wysyłający zgodził się na następujące warunki:
Kubota nie będzie traktować komentarzy jako informacje poufne lub zastrzeżone. Kubota nie będzie podlegała zobowiązaniu do rozważenia, oceny lub przyjęcia Komentarzy. Nawet, jeśli Kubota przyjmie i wdroży jakiekolwiek uwagi identyczne lub podobne w części lub w całości do komentarzy, Kubota nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek odszkodowanie.

Zastrzeżenia
Kubota nie gwarantuje dokładności, aktualności lub dostępności zawartości strony internetowej. Kubota nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w związku z dostępem lub korzystaniem z Serwisu.

Kubota nie gwarantuje bezpieczeństwa strony internetowej lub serwera. W żadnym wypadku Kubota nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wyłączeniem sprzętu z powodu katastrofy, problemów z linią / awarii lub konserwacji; wirusów komputerowych, uszkodzonych plików lub jakiegokolwiek innego podobnego oprogramowania lub danych; manipulowania danymi, nieautoryzowanego dostępu lub wycieku danych spowodowanego przez osoby trzecie, itp.

Kubota może zmienić i/lub zmodyfikować zawartość strony internetowej i zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Kubota nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji treści i zawieszenia lub zamknięcia strony internetowej, bez względu na przyczynę.

Strona internetowa może zawierać informacje o produktach i usługach, które nie są dostępne w niektórych regionach lub krajach. Strona internetowa nie zawsze jest zaprojektowana tak, aby dostarczać informacje właściwe dla każdego regionu lub kraju.

Prawa autorskie i znaki towarowe
Prawa autorskie do dokumentów, obrazów, nagrań i innych materiałów na stronie internetowej należą do Kubota, chyba, że ustalono inaczej. Wszystkie materiały na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi i innymi obowiązującymi przepisami prawa międzynarodowego i postanowieniami innych umów. Z wyjątkiem użytku osobistego i z wyjątkiem zakresu określonego w witrynie internetowej, zabronione jest używanie, powielanie, zmienianie, przesyłanie, zamieszczanie, wysyłanie, dystrybucja, wypożyczanie, przekazywanie, sprzedaż i publikowanie jakichkolwiek materiałów na tej witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Kubota.

Odpowiednie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie lub w treści każdej innej strony internetowej, jeśli takie istnieją, zastępują wszelkie inne warunki i postanowienia. Oprogramowanie, które jest udostępniane na stronie internetowej jest dziełem jego właściciela chronionym prawem autorskim. Korzystanie z takiego oprogramowania podlega warunkom każdej umowy licencyjnej użytkownika końcowego pomiędzy właścicielem takiego oprogramowania i użytkownikiem końcowym, a także prawom autorskim i innym obowiązującym przepisom prawa międzynarodowego i postanowieniom umownym.

Nazwy firm, nazwy produktów i logo użyte w witrynie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Kubota. Inne nazwy produktów i nazwy firm użyte w witrynie są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

AGROTIM Sp. z o.o. Sp. K. jest autoryzowanym dilerem marki Kubota.

Naszą markę wyróżniają przemyślane technologie oraz usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Dzięki nim Kubota oferuje bogaty wachlarz uzupełniających się korzyści w dziedzinie produktów dla rolnictwa, a także ciągników kompaktowych, kosiarek oraz pojazdów wielozadaniowych.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a nasz ekspert wkrótce się z Państwem skontaktuje

M7003

Dziękujemy za rejestrację!

Dziękujemy za rejestrację! Wkrótce się skontaktujemy.

Ups! Coś poszło nie tak.

Podczas wysyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Dziękujemy za aplikację!

AGROTIM Sp. z o.o. Sp. K.

featured-content-map
Lipowa 3
58-210 Łagiewniki, woj. dolnośląskie
Godziny otwarcia
Poniedziałek
08:00 - 16:00
Wtorek
08:00 - 16:00
Środa
08:00 - 16:00
Czwartek
08:00 - 16:00
Piątek
08:00 - 16:00
Sobota
09:00 - 13:00

Nasza Firma

AGROTIM
AGROTIM Sp. z o.o. Sp. K. jest autoryzowanym dilerem marki Kubota. Naszą markę wyróżniają przemyślane technologie oraz usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej

Gwarancja partnerska Kubota Care

W ramach oferty Kubota Care proponujemy wydłużenie opieki gwarancyjnej nad maszyną Kubota maksymalnie do 5 lat. Dowiedz się więcej
Adres
Godziny otwarcia